top of page

Kıymetli hayırseverler ve dernek başkanlarımız bilindiği gibi Bayındırlık ve çevre bakanlığınca uygulamaya konan yeni kanunlar kapsamında belediyeler ve cami inşaatının bağlı olduğu müftülüklerce derneklerimize ve hayırsever işverenlerimize ek yükümlükler getirilmiştir.
          Bu kapsamda Hem işveren hemde yüklenicilere düşen sorumluluk ve görevler kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. 
          

CAMİ YAPIMINA BAŞLANIRKEN  DERNEĞİN HAZIRLAYACAĞI İLK ADIM VE BELGELER:

  1. Aplikasyon Krokisi:(Kadastrodan alınacak,bir yılı geçmemiş olacaktır)

  2. Tapu veya Tapu tahsis belgesi.(Dernekte yoksa müftülükten alınacak)

  3. İmar Durum Belgesi ( Çap - belediyeden )
    4.Plan kote ( Belediyeden alınacak )

     

        Bu belgeler dernek tarafından temin edilince ;Tapu,Aplikasyon krokisi ve hazırlanacak dilekçe ile belediyeye  başvurarak İmar durum belgesi talep edilir.

Bundan sonraki işlemlere imar kanunu 22.maddedeki talepler doğrusunda devam eder.

TEKSAN-SANAYİ CAMİSİ-ESKİŞEHİR.jpg
ERYAMAN-MUSA EFENDİ CAMİİ -ANKARA (2).JP

    RUHSAT ALMA ŞARTLARI:

    Madde 22 - Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik  bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, (Mimari proje kabul edildikten sonra-statik proje, elektrik ve tesisat projeleri), Yangın tahliye planı

,Peyzaj projesi,Isı yalıtım projesiAsansör varsa Asansör avam planı, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir.

    Belediyeler veya valiliklerce (....) ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.

    Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.
     Bu genel maddeler dışında cami yaptıracak derneklerimize en çok zorlayan  maddeler:1) Yapı denetim firması temini 2) İnşaat yapımının mütahitlik belgesi olan bir firmaya verilme şartıdır.Yani eskiden olduğu gibi dernek başkanlarının cami yapması malesef yasaklandı.
     Bu iki madde şartları, mevcut arsaya göre projelerin temini ve akabinde ruhsat için belediyeden istenen 14 kalem evrak temini ve iş takipleri aylarca sürebilmektedir.
      
     Bu sıkıntılı ve zorlu bürokratik süreçte işveren ve derneklere yardımcı olacak bir organizasyon olmadığı için;dernek ve vakıf yöneticilerimiz  bu işleri bilen ve devamlı yapan olarak gördükleri mimarlık bürolarına bırakmak zorunda kalıyorlar.
     Mimarlık bürosuda sadece cami projesi ile uğraşmadığı için ya proje çizimlerini ağır yapıyor yada iş yükünden dolayı ruhsat işlerini yeterince takip etmeyerek projenin gecikmesine sebep oluyorlar.Bir örnek verecek olursam;Son yaptığımız Eryaman 3.etap camisinin dernek başkanı sayın Zafer Özsu proje temini ve ruhsat alımında karşılaştığı zorlukları aşmak için 2 sene uğraştığını söylüyor.
     Meslek hayatımız boyunca cami ruhsatı çıkarırken hayırsever abilerimizin,kardeşlerimizin karşılaştığı zorlukların şikayetlerini dinledik ve bu süreçleri nasıl kolaylaştırabiliriz diye kafa yorduk. 
     Geçtiğimiz 30 yıl boyunca Amerika,Rusya,Suudi Arabistan, Dubai, Katar; İtalya ve çeşitli Avrupa ülkelerinde iş yapan ve İngiltere ve Çin(Hong-Kong) da'ki sistemide inceleyen Başarılı bir inşaat firması sahibi abimizin bize önerdiği sistemi camilerimize uygulanabilir bulduk.
      Bütün dünyada başarı ile uygulanan sistemin adı İNŞAAT MÜŞAVİRLİK sistemi.Sistem nasıl çalışır,işverene ve derneklere ne gibi kolaylıklar sağlar,

      Alttaki yazıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.
   
 İNŞAAT MÜŞAVİRLİK SİSTEMİ İLE CAMİ NASIL YAPILIR.
     

ESKİŞEHİR SULTANDERE CAMİSİ (2).jpg
SİNCAN CAMİSİ-ANKARA (2).JPG
bottom of page